Regulaminy

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2019/2020

 

             PONIEDZIAŁEK        8.00- 11.00

            WTOREK             8.00-  11. 00

              ŚRODA              8.00-  11. 00

                                                    

                                       CZWARTEK         9.00 - 12.00                      

           PIĄTEK           9.00 -12.00

 

                                               

 

                                                                            

 

 

Regulamin biblioteki

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczone książki należy szanować.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na 2 tygodnie.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień)może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 10. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza.
 12. Każdy czytelnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem biblioteki.


 

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole
 i zdobądź super nagrodę

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA
ROKU 2019/2020
Organizatorem  konkursu jest biblioteka szkolna  

 

1.Cele  konkursu:

-Promocja czytelnictwa.

-Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

-Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.

2.Zasady  konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów  przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Konkurs trwa od 05.09.2019 do 15.06.2020 r.

3.Ocenie konkursowej podlega: aktywność  i kultura czytelnicza  uczniów, której wyrazem jest

-liczba wypożyczonych książek,

-terminowość oddawania książek przez czytelnika,

-dbałość czytelnika o wypożyczone książki,

-kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki

-dodatkowe punkty można uzyskać za recenzje przeczytanych książek (za każdą recenzje 3 punkty), bądź wykonanie karty do przeczytanej książki zawierającej: tytuł, imię i nazwisko autora oraz ilustrację do treści, karta ma mieć format A5 (dodatkowe 3 punkty). Stwórz ilustrację okładki do wybranej książki to też 3 punkty.

4.Zwycięzcę konkursu  wyłania komisja w skład, której wchodzą: nauczyciel bibliotekarz oraz 3 wychowawców. 

5.Jurorzy wyłaniają  czytelników w trzech kategoriach: klasy 0-III, kl.IV-VI oraz kl. I-III gimnazjum.

6.Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi 20.06.2020. 

7.Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę.

 

 

 

 

 

 

 

Opr. Halina Tymińska