Dokumenty

  ocena ważona ">Ocena ważona

  Koncepcja Pracy Szkoły ">Koncepcja Pracy Szkoły

  program_profilaktyki.doc">Program profilaktyki

  program_wychowawczy.doc">Program wychowawczy

  program_wychprof.pdf">Program Wychowawczo-Profilaktyczny

  regulamin_rady_pedagogicznejdocx__nasz1.pdf">Regulamin Rady Pedagogicznej

  Statut">STATUT

  procedury.pdf">Procedury postępowaniaw sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

Materiały dla nauczycieli