Archiwum - Aktualności

07 grudnia 2015 15:18

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych  ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce: "ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY"

 1.Celem konkursu jest:

- zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić,

- promowanie właściwych relacji w rodzinie.

 2. Uczestnicy konkursu:

 Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

 3. Zakres  tematyczny:

Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej związanej z problematyką dostrzegania objawów przemocy w rodzinie i odwadze przeciwstawienia się jej oraz promowanie właściwych relacji wśród członków rodziny.

 4. Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne:

a. zgodne tematycznie z ideą konkursu.

 b. w technikach dowolnych (oprócz naklejanych gotowych i łatwo kruszących się elementów)

c. format : A 4 lub A 3

 5. Zasady konkursu

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną.

Prace będą przyjmowane do 16 grudnia 2015r. w sekretariacie szkoły.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2015r.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, szkołę oraz klasę.

 6. Zasady oceny prac i przyznawania nagród:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

- kategoria pierwsza - Kl. 0 – II

- kategoria druga - Kl. III – IV

- kategoria trzecia - Kl. V-VI

- kategoria czwarta - uczniowie gimnazjum.

Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

- zgodności z tematyką

- inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki

- ogólnego wrażenia estetycznego

Wyniki konkursu oraz prace biorące udział w konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na stronie www.kolaki.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu  i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

ZAPRASZAMY!

D.M.

Przeczytano: 1009 razy. Wydrukuj|Do góry