Ogłoszenia

03 grudnia 2012 17:20 | Ogłoszenia

Regulamin Konkursu na "Szopkę Bożonarodzeniową"

szopka 1. Celem konkursu jest:

  • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
  • pobudzenie inwencji twórczej,
  • prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej, 
  • rozwijanie wrażlwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, 
  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami Bożego Narodzenia. 

2. Konkurs adresowany jest do rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu parafii Kołaki Kościelne.

3. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 

4. Na odwrocie należy umieścić nazwisko rodziny i miejscowość.

5. Szopkę należy dostarczyć do 17 grudnia 2012r. do Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych.

6. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. 

7. O terminie rozstrzygnięcia konkursu rodziny zostana powiadomione. 

8. Szczegółowych informacji udziela Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. 

9. Najpiękniejsze szopki będą zdobiły nasz kościół podczas świąt Bożego Narodzenia. 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Samorząd Uczniowski 

Przeczytano: 1404 razy. Wydrukuj|Do góry