Aktualności

17 października 2019 14:55 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem: ,,POLSKA NIEPODLEGŁA – Z KART NASZEJ HISTORII’’

Cele konkursu:

 1. Wychowanie do wartości. Szerzenie postaw patriotycznych.
 2. Upamiętnienie i uczczenie wydarzeń związanych z historią naszego kraju.
 3. Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.
 4. Propagowanie zasad zdrowej rywalizacji.

Informacje o konkursie:

 1. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 5 listopada 2019 r. do sekretariatu szkoły.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
 3. Format pracy A4 lub A3.
 4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, wcześniej nieopublikowanymi.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko oraz klasa. Prace niepodpisane, anonimowe  nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatorów spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą: zgodność pracy z tematem konkursu, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, estetyka, walory plastyczne  i samodzielność wykonania.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji 11 listopada 2019 r. i na stronie internetowej szkoły.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

ZAPRASZAMY

Przeczytano: 463 razy. Wydrukuj|Do góry