Aktualności

16 maja 2019 19:09 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy do udziału

w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 „Abp ROMUALD JAŁBRZYKOWSKI – PATRON, WZÓR, IDEAŁ”

Cele konkursu:

-przybliżenie życia i sylwetki Patrona szkoły,

-dostrzeganie znaczenia osobowości Patrona dla życia szkoły i środowiska lokalnego,

-kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych młodego pokolenia, godności, szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych,

-rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych uczniów,

Tematyka konkursu:

    -tematem konkursu plastycznego „Abp ROMUALD JAŁBRZYKOWSKI – PATRON, WZÓR, IDEAŁ” jest wykonanie ilustracji do wybranej sceny z życia

i działalności Abp Romualda Jałbrzykowskiego.

Uczestnicy:

-konkurs skierowany jest do uczniów kl. O-VIII i III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.                                                                                 

Przebieg konkursu:

-uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, techniki mieszane),

-prace biorące udział w konkursie powinny posiadać format A4 (klasy 0-III) i A3 (klasy IV-IIIg.)- kartka techniczna,

-należy je podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą,

-prace należy składać do dnia 5 czerwca 2019r. w sekretariacie szkoły,

- termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 czerwca czerwca 2019r. podczas uroczystości nadania imienia szkole,

-oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,

-prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej i pozostają własnością organizatora konkursu, najwyżej ocenione wezmą udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Polska moja Ojczyzna”.

Przeczytano: 482 razy. Wydrukuj|Do góry