Aktualności

27 listopada 2018 20:12 | Aktualności

Projekt Akademia nauki

 W naszej szkole realizowany jest Projekt Akademia nauki w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminą Kołaki Kościelne w okresie IX.2018–VIII.2020. Nadrzędnym celem jest  podniesienie jakości procesu kształcenia. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u  uczniów, poprzez wsparcie kompetencji nauczycieli z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych. Szkoła otrzyma do realizacji: 3 monitory interaktywne, tablicę interaktywną,  18 laptopów, 20 tabletów, 2 drukarki laserowe, mikroskop elektroniczny podłączany do komputera, lupy, lornetki i szereg mniejszego sprzętu do prowadzenia zajęć za łączną kwotę 124 tys. zł. Oprócz sprzętu szkoła otrzyma szereg różnych materiałów, gier edukacyjnych, programów multimedialnych do prowadzenia zajęć. W ramach projektu Akademia nauki 100 uczniów  zostanie objętych dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; Rozpoczęły się już zajęcia z matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości. W ramach projektu prowadzone są przyrodnicze laboratoria oraz programowanie. Wkrótce rozpoczną się zajęcia z doradztwa zawodowego. W okresie wakacyjnym odbędą się półkolonie z robotyki i eksperymentów naukowych. Program przewiduje też wycieczki do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz całodniowe święto nauki w szkole.

Tekst: Halina Tymińska

Przeczytano: 518 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: