Aktualności

14 listopada 2018 17:40 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych,

Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodruchach

oraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce:

"ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY

to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY"

 1.Celem konkursu jest:

- zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić,

- promowanie właściwych relacji w rodzinie,

- zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w szkole i w domu.

 2. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

 3. Zakres  tematyczny:

Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej związanej z problematyką dostrzegania objawów przemocy w rodzinie i odwadze przeciwstawienia się jej oraz promowanie właściwych relacji wśród członków rodziny.

 4. Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne:

a. zgodne tematycznie z ideą konkursu.

b. w technikach dowolnych (oprócz naklejanych gotowych i łatwo kruszących się elementów)

c. format : A 4 lub A 3

 5. Zasady konkursu

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną.

Prace będą przyjmowane do 10 grudnia 2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2018r.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, szkołę oraz klasę.

 6. Zasady oceny prac i przyznawania nagród:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

- kategoria pierwsza - Kl. 0 – II

- kategoria druga - Kl. III – IV

- kategoria trzecia - Kl. V-VII

- kategoria czwarta – uczniowie klasy VIII i gimnazjum.

Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

- zgodności z tematyką

- inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki

- ogólnego wrażenia estetycznego

                Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dostępny jest                                 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych i Szkoły Podstawowej                                w Szczodruchach oraz na stronach internetowych: www.zskolaki.superszkolna.pl, www.szczodruchy.sosedukator.pl oraz na stronie www.kolaki.pl w zakładce Jednostki Organizacyjne - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie,     o którym laureaci zostaną powiadomieni.

ZAPRASZAMY!

Przeczytano: 528 razy. Wydrukuj|Do góry