Aktualności

21 września 2018 19:45 | Aktualności

Lekcja odpowiedzialności za zdrowie i życie

19 września przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie, Pani Anna Nowowiejska i Pan Waldemar Szumowski, przeprowadzili szkolenie dla uczniów klasy III gimnazjum. Celem szkolenia było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, popularyzacja wśród dzieci, rodziców i nauczycieli wykazu prac i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwie rolnym oraz promowanie zasad bezpiecznej pracy. W szkoleniu uczestniczyło 20 uczniów. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień korzystano z prezentacji multimedialnej. Po szkoleniu zorganizowano konkurs testowy, którego podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 27 września.

Foto:KRUS Zambrów

D.M.

Przeczytano: 296 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: