Aktualności

12 grudnia 2017 20:09 | Aktualności

„W poszukiwaniu zapomnianych smaków - zdrowa tradycja łączy pokolenia”

 REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

 

Konkurs jest integralną częścią projektu „Palce lizać” grupy nieformalnej Odnowa realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołakach Kościelnych

 1. 1.      Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna Odnowa realizująca projekt oraz Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest:

 • integracja społeczności lokalnej szczególnie seniorów i dzieci i młodzieży,
 • odbudowa międzypokoleniowego porozumienia i dialogu,
 • wykazanie się przez dzieci ich rodziców, dziadków zdolnościami kulinarnymi,
 • wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami,
 • podtrzymanie i krzewienie tradycji wypieku domowych ciast i ciasteczek,
 1. 2.      Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczestników warsztatów kulinarnych „Palce lizać”- uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnik konkursu zaprosi do wspólnego przygotowania tradycyjnego ciasta, ciasteczek lub innej potrawy babcię, dziadka, starszą sąsiadkę itp.
 • uczestnik wspólnie z seniorem wybiorą dawny przepis i przygotują potrawę, ciasto, ciasteczka, przepis należy przesłać na adres tyhal.jar@buziaczek.pl do dnia 18 grudnia 2017r.
 1. 3.      Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Wszystkie wypieki i przepisy zostaną zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym projekt  w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych w dniu 22 grudnia 2017r
 • Uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
 • Najciekawsze przepisy zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w broszurce  przygotowanej na zakończenie projektu.
 1. 4.      Postanowienia ogólne:
 • Organizator pozostawia uczestnikom dowolność w wyborze formy wypieku (oceniana będzie oryginalność, pomysłowość, wykorzystanie tradycyjnego, a w miarę możliwości  charakterystycznego dla naszego terenu przepisu oraz przygotowanie go wspólnie z seniorem)
 • Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania przepisami  na wypieki zgłoszone do konkursu, na wykonywanie autorskich praw zależnych poprzez opracowania przeróbki i adaptację tych przepisów w celach promocyjnych i szkoleniowych oraz publikacji zdjęć wypieków, zdjęć wizerunku uczestników, umieszczenie przepisów na stronie internetowej szkoły, gdzie publikowane są informacje dotyczące projektu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania danych osobowych wszystkich uczestników konkursu.
 • Niepełnoletni uczestnicy konkursu biorą w nim udział za zgodą rodziców bądź opiekunów.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikowania zapisów niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych uczestników Konkursu (o zmianach regulaminu będą informowani Ci, którzy przystąpią do konkursu).
 • Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na tablicy ogłoszeń.
 • Regulamin obowiązuje na czas trwania Konkursu

Wszelkich informacji w sprawie konkursu   W poszukiwaniu zapomnianych smaków- zdrowa tradycja łączy pokolenia”  udzielają:

Halina Tymińska  e-mail: tyhal.jar@buziaczek.pl tel. 606948841

Dorota Milewska e-mail: dorota.mil@interia.pl  tel. 535298137

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Halina Tymińska

Przeczytano: 506 razy. Wydrukuj|Do góry