Aktualności

LEKTURY KLAS I - VI

  

Klasa 1.

1.Maria Kownacka   -Plastusiowy pamiętnik

2.Joanna Papuzińska- Nasza mama czarodziejka

3. Grzegorz Kasdepke- Ostrożnie! Wszystko co powinno wiedzieć dziecko,   żeby  bawić    się bezpiecznie.

4.Anna Onichimowska - Zasypianki na każdy dzień

5.Charles Perrault  - Bajki

6.Grzegorz Kasdepke- Detektyw pozytywka

7.Elżbieta Zubrzycka-  Powiedz komuś

8.Roksana Jędrzejewska -Królewna

9.Wanda Chotomska- Legendy Polskie

10. Dorota Gellner - Zwariowane podwórko

 
      Klasa 2.

1.    Cz. Centkiewicz - "Zaczarowana zagroda"

2.    W. Chotomska - "Legendy polskie"

3.    M. Kruger - "Karolcia"

4.     A. A. Milne - "Kubuś Puchatek" (kl.IIc)

5.    J. Tuwim - "Wiersze dla dzieci"


     Klasa 3.

1.     H. Ch. Andersen - "Baśnie"

2.     Cz. Centkiewicz - "Anaruk, chłopiec z Grenlandii"

3.     M. Jaworczakowa - "Oto jest Kasia"

4.    .R. Pisarski - "O psie, który jeździł koleją"

Klasa 4.

1.    J. Brzechwa - "Akademia pana Kleksa"

2.    C. Collodi - "Pinokio”

3.    A. Lindgren- "Bracia Lwie Serce"

4.    C. S. Lewis - "Opowieści z Narnii" ("Lew, czarownica i stara szafa")

Klasa 5.

1.  F.H. Burnett- "Tajemniczy ogród"

2.     H. Sienkiewicz - "W pustyni i w puszczy"

2.    M. Twain - "Przygody Tomka Sawyera"

3.   F. Molnar - "Chłopcy z Placu Broni"

Klasa 6.

1.   S. Lem- "Bajki robotów"

2.    I. Jurgielewiczowa - "Ten obcy"

3.    K. Makuszyński - "Szatan z siódmej klasy"

4.    L.M. Montgomery-"Ania z Zielonego Wzgórza"

Lektury gimnazjum

Klasa I gimnazjum

 1. Henryk Sienkiewicz  -  Krzyżacy
 2. Aleksander Fredro – Zemsta
 3. Karol Dickens – Opowieść wigilijna
 4. Antoine de Saint Exupéry - Mały Książę
 5. William Szekspir – Romeo i Julia
 6. Adam Mickiewicz – Dziady część II

Klasa II gimnazjum

 1. Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec
 2. Ernest Hemingway – Stary człowiek i morze
 3. Molier – Skąpiec
 4. Agata Christie – Dwanaście prac Herkulesa
 5. Adam Bahdaj – Telemach w dżinsach

Klasa III gimnazjum

 1. Juliusz Słowacki – Balladyna
 2. Bolesław Prus – Kamizelka
 3. John R. R. Tolkien – Hobbit, czyli tam i z powrotem
 4. Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia

Powieści młodzieżowe:

 1. Małgorzata Musierowicz – Kłamczucha
 2. Eric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
 3. Dorota Terakowska – Poczwarka

Inne potrzebne

 1. Jostein Gaarder – Świat Zofii
 2. Ida Fink – Skrawek czasu
 3. H.J. Chmielewski „Tytus, Romek i A’Tomek. Księga IX”

 

Przeczytaj i weź udział w konkursie o UE!

    Informacje ogólne o Unii Europejskiej

 

UE jest partnerstwem gospodarczym i politycznym między 27 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu. UE powstała po drugiej wojnie światowej. Pierwsze kroki polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą między sobą wymianę handlową, są współzależne, a zatem będą raczej unikać konfliktów. Od tego czasu rozwój UE doprowadził do powstania ogromnego jednolitego. Organizacja, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować wszystkie obszary polityki, od pomocy rozwojowej po ochronę środowiska. Dzięki zniesieniu kontroli granicznych między krajami UE można o wiele swobodniej podróżować po prawie całym kontynencie. O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju UE.UE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. Traktaty te określają cele UE w wielu obszarach jej działalności.Do najważniejszych celów należy promowanie praw człowieka zarówno w samej Unii, jak i na całym świecie. Poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka – to podstawowe wartości UE. Od podpisania w 2009 r. traktatu lizbońskiego są one zebrane w jednym dokumencie, jakim jest Karta praw podstawowych UE. Instytucje UE mają prawny obowiązek stania na straży tych praw, podobnie muszą postępować państwa członkowskie przy stosowaniu prawa unijnego.Jednolity rynek jest główną siłą napędową gospodarki unijnej, na którym możliwy jest swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału. Bardzo ważnym celem jest również rozwijanie jego olbrzymich zasobów, tak aby zapewnić Europejczykom możliwość czerpania z niego jak największych korzyści. UE nadal przyjmuje nowe państwa członkowskie, dlatego stara się zwiększyć przejrzystość swoich instytucji i wzmocnić ich demokratyczny charakter. Uprawnienia Parlamentu Europejskiego, wybranego w wyborach bezpośrednich, zostały rozszerzone, a parlamenty narodowe odgrywają większą rolę dzięki współpracy z instytucjami europejskimi. Z kolei obywatele europejscy mają coraz więcej możliwości uczestniczenia w procesie kształtowania polityki.

Symbole UE 

Najbardziej znany znak rozpoznawczy UE to okrąg złożony ze złotych gwiazd na błękitnym tle.

Flaga europejska

Krąg dwunastu gwiazd symbolizuje jedność, solidarność i harmonię pomiędzy narodami Europy.

Dlaczego 12 gwiazdek?

12 to uniwersalna liczba symbolizująca w wielu kulturach harmonię i doskonałość. Jest bowiem:
- 12 gwiazd nad głową Maryi w Apokalipsie
- 12 godzin na tarczy zegara
- 12 znaków Zodiaku
- 12 bogów olimpijskich
- 12 prac Herkulesa
- 12 miesięcy w roku
- 12 tablic w pierwszej kodyfikacji prawa rzymskiego (tzw. Prawo Dwunastu Tablic)
- 12 apostołów
- 12 synów Jakuba
- 12 plemion Izraela
nie wspominając już o tradycyjnym systemie dwunastkowym, używanym przez stulecia w Europie.

                                             

                       

Hymn europejski

Melodia pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r.

                                            

 

 

Dzień Europy

9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił idee, które stały się podstawą utworzenia Unii Europejskiej. Dlatego też 9 maja obchodzimy Dzień Europy.

Motto Unii Europejskiej

„Zjednoczeni w różnorodności” to motto Unii Europejskiej.

 

 

Państwa członkowskie UE (rok przystąpienia)

Kraje kandydujące

Inne kraje w Europie

Historia Unii Europejskiej

1945 - 1959

Europa w dobie pokoju – początki współpracy

Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój. Założyło ją sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Lata pięćdziesiąte upływają pod znakiem zimnej wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem. W 1956 r. na Węgrzech czołgi radzieckie kładą kres protestom przeciwko reżimowi radzieckiemu. Rok później Związek Radziecki, wysyłając na orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelitę „Sputnik1”, przejmuje pałeczkę w wyścigu w zdobywaniu przestrzeni kosmicznej. Rok 1957 to również data utworzenia na podstawie traktatu rzymskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), innymi słowy „wspólnego rynku”.

1960 - 1969

„Szalone lata sześćdziesiąte” – epoka wzrostu gospodarczego

Lata sześćdziesiąte są świadkiem narodzin „kultury młodzieżowej”. Zespoły takie jak Beatlesi, przyciągając przy każdym pojawieniu się olbrzymie tłumy nastoletnich fanek, stanowią jedną z sił napędowych rewolucji kulturalnej i poszerzają przepaść międzypokoleniową. To pomyślny okres dla gospodarki, miedzy innymi ze względu na likwidację ceł w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Państwa te postanawiają również wspólnie sprawować kontrolę nad produkcją żywności, tak by nikomu jej nie zabrakło. Wkrótce dzięki takiej polityce pojawiają się nawet nadwyżki żywności. Maj 1968 przechodzi do historii pod znakiem studenckich zamieszek w Paryżu. Tak zwane „Pokolenie ‘68” staje się motorem wielu zmian społecznych i obyczajowych.

1970 - 1979

Coraz większa Wspólnota – pierwsze rozszerzenie

Dania, Irlandia i Wielka Brytania przystępują do Unii Europejskiej 1 stycznia 1973 r., powiększając tym samym liczbę jej członków do dziewięciu. W następstwie krótkiej, lecz brutalnej wojny arabsko-izraelskiej w październiku 1973 r. rozpoczyna się kryzys energetyczny i problemy gospodarcze w Europie. Wraz z obaleniem portugalskiego reżimu Salazara w 1974 r. i - rok później - śmiercią generała Franco w Hiszpanii kresu dobiegają ostatnie prawicowe dyktatury w Europie. Dzięki polityce regionalnej UE ogromne sumy zaczynają napływać do biedniejszych regionów, wspierając tworzenie miejsc pracy i infrastruktury. Parlament Europejski umacnia swój wpływ na sprawy unijne, a w 1979 r. obywatele po raz pierwszy wybierają jego członków w bezpośrednich wyborach.

1980 - 1989

Zmiana oblicza Europy – upadek muru berlińskiego

Po strajkach w stoczni gdańskiej latem 1980 r. polski związek zawodowy Solidarność i jego przywódca Lech Wałęsa, urastają do rangi symbolu w Europie i na świecie. W 1981 r. Grecja staje się dziesiątym członkiem UE, Hiszpania i Portugalia przystępują do niej pięć lat później. W 1986 r. podpisano Jednolity Akt Europejski. Jest to traktat tworzący podstawy dla szeroko zakrojonego sześcioletniego programu, mającego na celu usunięcie przeszkód dla wolnego przepływu handlu w UE, a w konsekwencji utworzenia „jednolitego rynku”. Wraz z upadkiem muru berlińskiego 9 listopada 1989 r. Europa przeżywa prawdziwy wstrząs polityczny. Po raz pierwszy od 28 lat otwierają się granice pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Niemiec, które wkrótce ponownie się jednoczą.

1990 - 1999

Europa bez granic

Upadek komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej sprzyja zbliżeniu obywateli sąsiadujących ze sobą krajów. W 1993 r. ukończono proces tworzenia jednolitego rynku z jego „czterema wolnościami”, czyli swobodą przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Lata dziewięćdziesiąte są również dekadą dwóch traktatów: w 1993 wchodzi w życie traktat z Maastricht, a w 1999 r. Traktat Amsterdamski. Obywatele są zainteresowani kwestiami ochrony środowiska, a także współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W 1995 r. Unii przybywa trzech nowych członków: to Austria, Finlandia i Szwecja. Małe miasteczko w Luksemburgu daje nazwę układowi z Schengen, który stopniowo zapewni obywatelom możliwość podróżowania bez kontroli paszportowych na granicach. Dzięki wsparciu UE miliony młodych ludzi podejmuje studia za granicą. Telefony komórkowe i internet ułatwiają komunikację coraz większej liczbie osób.

2000 – 2009

Dalszy rozwój

Kiedy w 2004 r. do UE zostaje przyjętych 10 nowych państw, a w 2007 r. kolejne 2, uznaje się to za kres politycznych podziałów między wschodem a zachodem Europy. We wrześniu 2008 r. światowa gospodarka staje w obliczu kryzysu finansowego, co wpływa na zacieśnienie współpracy gospodarczej między państwami UE. Traktat lizboński wchodzi w życie 1 grudnia 2009 r. Wcześniej jest ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE. Dzięki niemu w ramach UE zaczynają funkcjonować nowoczesne instytucje i obowiązywać skuteczniejsze metody pracy.

2010 – do dziś

Dekada wyzwań i nowych możliwości

Nowa dekada rozpoczyna się od dotkliwego kryzysu gospodarczego, ale daje również nadzieję, że inwestycje w nowe ekologiczne i przyjazne dla klimatu technologie oraz bliska współpraca krajów europejskich zaowocują długofalowym rozwojem i dobrobytem

 

 

Uwaga!

Zostań najlepszym czytelnikiem

w naszej szkole i zdobądź nagrodę

        Biblioteka szkolna ogłasza całoroczny konkurs na najlepszego czytelnika w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych

 

    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VI. oraz I-III gimnazjum

 

    Czas trwania konkursu  do 15 czerwca 2012r.

 

 

                                                                   

 

              Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

 

Czy wiesz, że dziś Dzień Czekolady? 

Czekolada ceniona jest przede wszystkim ze względu na walory smakowe, ale czekolada to nie tylko cukier, tłuszcz i zbędne kalorie, ale też źródło (przede wszystkim czekolada gorzka) minerałów, pewnej ilości witamin oraz innych składników biochemicznie czynnych takich jak teobromina, flawonoidy, kofeina i fenylotylamina. Fenylotylamina powoduje, że po zjedzeniu czekolady rośnie w mózgu poziom neuroprzekaźników: serotoniny i endorfin. Serotonina przeciwdziała depresji oraz zmniejsza podatność na schorzenia układu nerwowego, np. schizofrenię. Endorfiny poprawiają nastrój i potęgują odczuwanie przyjemności. Czekolada zawiera też duże ilości magnezu (zwłaszcza czekolada gorzka). Pierwiastek ten nie tylko usprawnia funkcjonowanie mięśni oraz ułatwia wchłanianie wapnia, ale podobnie jak serotonina przeciwdziała stresom. Czekolada, ze względu na zawartość kofeiny może uzależnić, z tego względu warto wiedzieć, że dobroczynne działanie czekolady odczują jedynie osoby sięgające po nią sporadycznie. Ci, którzy jadają ją bardzo często, uodporniają się na jej działanie, więc nie tylko nie odczuwają korzystnego działania magnezu i serotoniny, ale mogą na dodatek cierpieć na migreny i bóle głowy. Efektem ubocznym nadmiernego spożycia czekolady może być też nadwaga, ponadto osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny zrezygnować z czekolady mlecznej i białej. Zawierają one, pochodzące z tłuszczu mlecznego, nasycone kwasy tłuszczowe, które niekorzystnie wpływają na kondycję naczyń krwionośnych. Na szczęście czekolada gorzka ma w swoim składzie tylko jeden nasycony kwas tłuszczowy, który w wyniku przemian biochemicznych zamienia się na kwas tłuszczowy, który nie podwyższa poziomu cholesterolu we krwi.

 

Historia czekolady 

Czekolada pochodzi z Ameryki Południowej. Tam właśnie rośnie kakaowiec właściwy zwany też drzewem kakaowym z którego to pochodzi proszek kakaowy - kakao i masło kakaowe, będące głównymi składnikami czekolady. Najwcześniej (około 2000 lat p.n.e.), kakao, przygotowywane z ziaren zawartych w owocach kakaowca, było stosowane przez starożytnych Olmeków, zamieszkujących tereny obecnego Meksyku. Panujący na tym obszarze, ciepły i wilgotny klimat był idealny do uprawy wrażliwego drzewa kakaowego. Na zawsze pozostanie jednak tajemnicą w jaki sposób odkryli zalety małych ziarenek i jak nauczyli się je przerabiać. Prawdziwy kult czekolady rozwinęli Majowie w III wieku n.e. Owoce kakaowca poddawali fermentacji, prażyli i mielili. Zmielone kakao mieszali z woda, mąką kukurydzianą, miodem i chilli. W ten właśnie sposób powstawał gorzki i mocno przyprawiony napój, który początkowo przeznaczony był głównie dla królów, arystokracji i uczestników religijnych obrzędów. Czekolada była otaczana wielką czcią i pełniła niezwykle ważną funkcje podczas odprawiania świętych rytuałów. Od Majów zwyczaj spożywania czekolady przejęli Aztekowie. Wprowadzili wiele innowacji w temacie czekolady. Woleli napój chłodny, wzbogacony w dodatki smakowe: paprykę, wanilię czy płatki suszonych kwiatów, które nadawały odpowiednią barwę: czerwoną, białą bądź czarną. Ziarna kakaowca były na tyle cenne, że służyły jako środek płatniczy. Pierwszym Europejczykiem, który spróbował kakao, był Krzysztof Kolumb. Przywiezione przez niego ziarna kakao nie wzbudziły od razu zainteresowania w Europie. Drogi napój zdobył najpierw uznanie na hiszpańskim dworze. W innych krajach próbowano warzyć podobną miksturę z coraz bardziej powszechnych ziaren kakaowca. Była ona jednak zbyt gorzka. Hiszpanie przez sto lat ukrywali w tajemnicy sposób jego uszlachetniania za pomocą wanilii i cukru. Dopiero w XVII wieku gorący napój poznały inne dwory, kiedy to został skradziony Hiszpanom przepis na udoskonalenie gorzkiej wody. Przez lata czekolada królowała na arystokratycznych dworach w postaci płynnej. Przełom nastąpił w XVII wieku, kiedy na dworze francuskim pojawiły się pralinki czekoladowe. W XVIII wieku przemysł czekoladowy rozwijał w wielu państwach europejskich. Szczególnie wyróżniała się Szwajcaria, która do dziś należy do największych producentów czekolady na świecie. Do połowy XIX wieku czekolada nie była produktem doskonałym. Nie potrafiono oddzielić tłustego masła kakaowego od formy sypkiej. Sukces w tej dziedzinie odniósł chemik holenderski Konrad van Houten. Udało mu się uzyskać sypkie kakao, które stało się podstawą zarówno do wyrobu czekolady w postaci płynnej, jak i czekolady twardej. Wynalazek Holendra spowodował, że koszty produkcji czekolady znacznie spadły, a czekoladowy napój zyskał ogromną popularność. Eksperymentowano również ze smakiem. W 1879 roku Rudolf Lindt, szwajcarski cukiernik, wynalazł urządzenie tak mieszające składniki czekolady, by zniknął cierpki smak, a masa nabrała aksamitnej konsystencji i mogła rozpływać się w ustach. Swój udział w powstaniu czekolady mlecznej miał Szwajcar, Henry Nestlé, który dodał do gorzkiej masy kakaowej mleko skondensowane. Dzięki temu wynalazkowi Daniel Peter stworzył znaną dziś i powszechnie lubianą, czekoladę mleczną, mieszając kakao ze skondensowanym mlekiem. Rodzynki, orzechy i migdały, jako dodatki do słodkiego przysmaku wprowadzili Włosi. Pierwszą bombonierkę stworzyła firma Cadbury w 1866 roku.

 

Wesołych Świąt  wszystkim czytelnikom biblioteki szkolnej :)

Kliknij w link:

http://www.zyczeniawielkanocne.yoyo.pl/zyczenia.swf