Dokumenty

ocena ważona ">Ocena ważona

Koncepcja Pracy Szkoły ">Koncepcja Pracy Szkoły

program_profilaktyki.doc">Program profilaktyki

program_wychowawczy.doc">Program wychowawczy

program_wychprof.pdf">Program Wychowawczo-Profilaktyczny

regulamin_rady_pedagogicznejdocx__nasz1.pdf">Regulamin Rady Pedagogicznej

Statut">STATUT