Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych

                                 w roku szkolnym 2019/2020

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania:

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. I:

- język angielski -  czwartek 8.00-8.45

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. II:

- język angielski- poniedziałek 11.50-12.35

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. III:

- język angielski- środa 11.50-12.35, zajęcia sportowe- czwartek 8.00-8.45

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. IV:

-język polski- poniedziałek 11.50-12.35

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. V:

- język angielski- środa 13.40-14.25

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. VI:

-język polski poniedziałek 12.45-13.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. VII:

-matematyka-środa 13.40-14.25

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kl. VIII:

-język polski -czwartek 13.40-14.25

2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki VIII

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego

Kl.IV-VI-1;

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego

VII-VIII-1

3.Chór

4.W ramach zajęć świetlicy:

-warsztaty historyczne

- warsztaty muzyczne: gra na instrumencie, rytmika

5.W ramach projektu Mały inżynier:

- 3 grupy zajęcia z matematyki

- 3 grupy zajęć z j. angielskiego

-1 grupa z języka niemieckiego

-1 grupa z programowania

- 2 grupy laboratoria przyrodnicze

- 1  grupa projekt

- zajęcia z przedsiębiorczości

-zajęcia z doradztwa zawodowego

6. Basen dla wszystkich dzieci z kl. I-III

-3 grupy

7. W ramach zajęć w przedszkolu:

-warsztaty plastyczne

-warsztaty taneczne